Profil spoločnosti   |   Fotogaléria   |   Prenájom debnenia   |   Kontakt
Kontakt
Adresa: ImexBau, s.r.o.
Stocklova 8
085 01 Bardejov
ICO 44200200
DIC 2022624868
IC DPH SK2022624868
Tel.: +421(0)905 341 760
+421(0)905 491 587
e-mail: imexbausro@gmail.com
Spolocnost zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu v Presove, oddiel Sro, vlozka cislo 20245/P.

Logo v krivkach na stiahnutie (eps format).
Logo vo farbe na stiahnutie (png format, 600 x 600 px).

© 2008 - 2014 ImexBau, s.r.o.