Profil spoločnosti   |   Fotogaléria   |   Prenájom debnenia   |   Kontakt
Prenájom stropného debnenia

Flexibilný ručný systém pre strop

Dokaflex 1-2-4 je rýchle a flexibilné stropné debnenie pre akékoľvek pôdorysy, prievlaky, stropy s výškovými odskokmi a filigránove stropy - jednoduché stanovenie množstva pomocou posuvného kalkulátora materiálu bez projektovania debnenia. Voľný výber debniacej dosky spĺňa, čo do vzhľadu betónu, akékoľvek nároky archiktekta.Daný konštrukčný raster s úplnou flexibilitou voči pôdorysu...
- prináša rýchle zadebnenie pomocou zrozumiteľných bodov určujúcich polohu
- umožňuje rýchle prispôsobovanie stenám a stĺpom pomocou vysúvania priečnych a pozdĺžnych nosníkov

Rýchle napredovanie prác a jednoduchá logistika ...
- vďaka niekoľkým vzájomne zosúladeným prvkov
- s ľahko rozoznateľnými pozdĺžnymi (3,90 m) a priečnymi nosníkmi (2,65 m)
- jednoduchým stanovením množstva pomocou posuvného kalkulátora
- vzhľadom k tomu, že nie je potrebné projektovanie a prípravné práce, citeľne sa šetria náklady
- pomocou označenia maximálnych vzdialeností pozdĺžnych a priečnych nosníkov ako aj podpier na nosníkoch - pri hrúbkach stropov do 30 cm Bezpečnosť a hospodárnosť...
- vďaka robustným komponentom s dlhou životnosťou
- pomocou prenajateľných panelov
• s vysokohodnotným polyuretánovým rámom pre prvotriedne betónové povrchy a redukciu investičných nákladov
• s proti kĺzavým povrchom pre značnú väčšiu bezpečnosť práce
- použitím vysokokvalitných Eurex stropných podpier s očíslovanými nastavovacími otvormi a nepatrnou námahou pri ich uvoľňovaní
- pomocou nových, podstatne vylepšených pozdĺžnych a priečnych nosníkov pre výraznú redukciu nákladov údržby

Spĺňa všetky nároky pohľadového betónu...
- voliteľnou debniacou doskou
- zapečateným povrchom prenajateľných panelov

Zoznam prvkov Doka - technický popis (pdf formát)© 2008 - 2014 ImexBau, s.r.o.